DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Cvičení‚ asistence

Cvičení, asistence 2019


 

Školení okrsku č. 2
V pátek 15.11. se jednotka zúčastnila školení okrsku č. 2., které bylo zaměřeno na stavbu protipovodňové hráze. Teoretická část byla proškolena v prostorách Integrovaného bezpečnostního centra, praktická část se odehrávala na Hranečníku. Školení se zúčastnily také jednotky z Michálkovic, Muglinova a Antošovic.

Ostravská rallye 2019
V sobotu 26.10. proběhl další ročník Ostravské rallye. Jedenáct jednotek dobrovolných hasičů vyjíždělo k 5 simulovaným situacím po celé Ostravě. Na místě se jednotky setkaly s požárem sklepa a lesního porostu, budováním protipovodňové hráze. Dále poskytovaly první pomoc osobě po poranění motorovou pilou a vyzkoušely si také lezeckou techniku.

Odkaz na článek zde: https://www.pozary.cz/clanek/219781-ostravska-rallye-jiz-posedme-proverila-dobrovolne-jednotky-zapojilo-se-jich-jedenact/

 

Výcvik na vodní hladině
Ve čtvrtek 29.8. absolvovala naše jednotka výcvik na řece Odře. Hasiči byli seznámeni s prostředky pro záchranu z vodní hladiny a také si vyzkoušeli různé postupy záchrany tonoucího.

Heřmanický FIRST RESPONDER
Z několika, tehdy nevinných, myšlenek padlých mezi řeči, kterým z počátku nikdo nedával velkou váhu se spojením zkušeností, inspirace a nápadů začalo tvořit něco naprosto nevšedního. Za účelem odborné přípravy členů naší jednotky, získávání nových zkušeností a především neustálého vytváření předností z našich nedostatků bylo po únavných 2 měsících přípravy plné získávání povolení, vytváření námětů a rolí, administrativy a zajištění figurantů, vytvořeno cvičení s názvem Heřmanický First Responder 2019.

Od rána do odpoledních hodin naše jednotka absolvovala simulované zásahy na celkem pěti stanovištích, kde byl jejich postup, taktika, chyby i správné provedení dokumentovány a hodnoceny odborníky. Na prvním stanovišti hasiči zachraňovali muže, jenž utrpěl vážná zranění způsobená pádem ze střechy. Následovala pomoc osobě po pořezání motorovou pilou. Třetí stanoviště simulovalo autonehodu. Řidič trpící cukrovkou sjel z cesty, obdržel jen malá zranění, ale jeho ženě museli hasiči poskytnout KPR. Z venkovních prostorů se cvičení přesunulo do prostoru budovy bývalého dolu, kde na čtvrtém stanovišti zasahovala jednotka u požáru v druhém patře, odkud evakuovala dvě osoby, které požár založily. Výjezd k pátému, poslednímu, stanovišti byl ohlášen jako požár ve sklepním prostoru, avšak po prvotním průzkumu nebyl požár nalezen. Zato se hasiči pokusili evakuovat osobu, která se ve sklepním prostoru nacházela. Toto stanoviště simulovalo účast ozbrojené osoby a zásah policie při dopadení střelce, hasiči ošetřili nalíčené střelné poranění.

Na celé cvičení dohlíželi a postupy hodnotili odborníci z oblastí záchranářství, poskytování první pomoci a bojové či civilní medicíny. Jedním z nich byla i Zuzana Tauchen - ZDrSEM školitel, instruktorka NAEMT TCCC a TECC, US ARMY Combat lifesaver – které tímto ještě jednou velice děkujeme za předání cenných rad a zkušeností. Velké poděkování a klobouk dolů patří také Janu Kocichovi, technikovi naší jednotky, který celé cvičení vymyslel, naplánoval a uskutečnil, a který celou jednotku pravidelně školí a vzdělává v poskytování první pomoci.

 

 

Výcvik nositelů dýchací techniky
V neděli 17.3. 2019, proběhl výcvik s dýchací technikou na stanici HS 2 Ostrava - Fifejdy.
Členové jednotky provedli uživatelskou zkoušku IDP a s aktivním dýchacím přístrojem podstoupili výstup na věž a tzv. ,,kladiva”. Následovala cvičná klec pro orientaci v neznámém a stísněném prostředí a vyhledávání figuríny v zakouřeném prostoru.
Tento výcvik podstupuje naše jednotka minimálně 2x za rok.

 

 

Záchrana osob na zamrzlé hladině
V neděli 3.2. 2019 se jednotka zúčastnila výcviku záchrany osob na zamrzlé hladině. K tomuto účelu posloužila štěrkovna v Ostravě - Antošovicích. Byla proškolena bezpečnost hasiče na místě zásahu, použití věcných a technických prostředků a postupy při záchraně osob.

              

Cvičení, asistence 2018


 

OSTRAVSKÁ RALLYE 2018
V sobotu 3.11. se naše jednotka zúčastnila dalšího ročníku prověřovací akce s názvem "Ostravská rallye". Jednotky měly za úkol vyjíždět na jednotlivá místa ve Slezské Ostravě, na kterých bylo nasimulováno 5 různých situací, se kterými se hasiči mohou setkat při zásahu. Hasiči si vyzkoušeli transport zemřelé osoby z věže, vyproštění dítěte po pádu z výšky a jeho ošetření, postup při dopravní nehodě, požár lesního porostu a požár budovy po výbuchu. Naše jednotka se nakonec umístila mezi 3 nejlepšími týmy. Soutěže se zúčastnilo celkem 9 sborů.

           

Cvičení
V sobotu 20.10. proběhlo okrskové cvičení na dálkovou dopravu vody v areálu třídicí linky společnosti Ostravská těžební v Heřmanicích. Cvičení se kromě naší jednotky zúčastnily jednotky z Antošovic, Koblova, Michálkovic, Kunčiček a Muglinova.

  

Asistence
Ve středu 24.10. zajišťovala naše jednotka požární dozor na akci "Slavnost dýní a strašidel", která se konala na Slezskoostravském hradě.

Školení
V neděli 26.8. se uskutečnilo školení zaměřené na 3 části.
První část školení se konala ve věži hasičské zbrojnice a obsahovala základy lanové techniky, uzly, slanění a slanění nouzovým způsobem.
Druhá a třetí část školení probíhala u řeky Odry. Hasiči si nejprve vyzkoušeli funkčnost všech agregátů, a také dálkovou dopravu vody z čerpadla do čerpadla.
Poté ještě proběhl výcvik na vodě, který prověřil zdatnost hasičů v plavání a záchraně osob z vody.

   

Školení
V sobotu 21. 7. se konalo školení jednotky na obsluhu agregátů, které probíhalo na břehu řeky Odry v Hrušově. Školení bylo zaměřeno hlavně na obsluhu různých druhů čerpadel, ale také na práci s navijákem.

  

 

Asistence
V sobotu 30.6. se naše jednotka podílela na ukázce zásahu na nebezpečnou látku v rámci akce "Den s hasiči", kterou pořádali dobrovolní hasiči z Ostravy - Hrabové.
Společně s hasiči z Hrabové jsme při této ukázce provedli ohraničení nebezpečné zóny a vytvoření nástupního a dekontaminačního prostoru. 4 hasiči se převlékli do protichemických obleků a měli za úkol vynést z nebezpečné zóny 2 zraněné.
Poté průzkumná skupina zamezila také úniku nebezpečné látky z barelu.
Během ukázky náhle zkolaboval jeden z hasičů, kterého bylo potřeba odnést do dekontaminačního prostoru a poté byl odvezen zdravotníky z ČČK Ostrava (naštěstí jen cvičně).

Asistence
Kromě ukázky na našem dětském dni v Heřmanicích jsme 8.6. prováděli společně s hasiči z Hrabové ukázku na ZŠ Březinova v Zábřehu, která byla součástí vyhlášení cvičného požárního poplachu na škole.
Další ukázka proběhla 16.6. na oslavách 140 let SDH Klimkovice, kde jsme zásah provedli spolu s klimkovickými hasiči.

     

Asistence
Ve čtvrtek 21.6. naše jednotka asistovala na akci ZŠ Generála Píky v Ostravě - Fifejdách. Pro děti ze základní školy byla připravena ukázka vybavení našeho dopravního automobilu, a také ukázka zásahu při požáru trávy.

Asistence
V sobotu 9. 6. 2018 se naše jednotka zúčastnila akce "Ostravská muzejní noc 2018", na které konkrétně v hasičském muzeu v Ostravě - Přívoze předvedla svou techniku. Jednotka rovněž prováděla doplňování vody při dynamických ukázkách s historickou technikou. Pro děti s rodiči byla připravena ukázka hašení požáru v dobových kostýmech hasičů a také kompletní prohlídka hasičského muzea.

Foto od Tomáš Lach - FOTO

  

Asistence
V sobotu, 2. června, proběhl na naší hasičské zbrojnici "Dětský den". Pro děti byly připraveny atrakce, soutěže a nechyběla ani ukázka hasičské techniky. Naše jednotka si pro děti připravila také ukázku zásahu na nebezpečnou látku.

      

Školení
Ve čtvrtek 12.4. proběhlo školení na používání různých druhů proudnic u zásahu. Hasiči si vyzkoušeli například práci s kombinovanou proudnicí, proudnicí na těžkou pěnu, deflektorem a také práci s lafetovou proudnicí, která je umístěna na naší CAS 32 T815.
   

Školení
Ve čtvrtek 22.3. proběhlo školení jednotky v poskytování první pomoci u zásahu. Školení se chopil jeden z našich kolegů, který studuje třetí ročník oboru "Zdravotnický záchranář" na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Hasiči probrali základy obvazové techniky, techniku resuscitace dospělého a dítěte, celkové vyšetření osoby v bezvědomí, správnost nasazení krčního límce a techniku transportu na páteřové desce.

      

Cvičení
Tuto neděli proběhlo na naší hasičské zbrojnici školení z obsluhy všech agregátů, které má naše jednotka k dispozici.