DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Články

DĚTSKÝ DEN V HEŘMANICÍCH


V neděli 26.5. se v heřmanickém areálu hasičské zbrojnice konal Dětský den, který pořádali naši hasiči spolu s MŠ Požární. Pro děti byly připraveny soutěže, malování na obličej, tancování a kolotoče. 
Součástí dne byla také ukázka naší požární techniky spolu s vozidlem drážních hasičů z Ostravy. 
Doufáme, že se vám letošní dětský den líbil a budeme rádi za vaše případné připomínky.
     

SOUTĚŽ


V sobotu 4. 11. 2017 se naše jednotka zúčastnila již po čtvrté za sebou prověřovací soutěže OSTRAVSKÁ RALLYE 2017, která se konala pro 10 jednotek SDH z Ostravy a okolí. Základna soutěže byla v hasičské zbrojnici v Nové Vsi, kde byly vysvětleny pravidla a také zde byla soutěž vyhodnocena. Hasiči plnili úkoly celkem na 5 stanovištích, které byly rozmístěny po Ostravě. Bylo potřeba zvládnout náročné situace jako dopravní nehodu s jednou zraněnou osobou, pád osoby do kanalizace, požár ve sklepních prostorech, lesní požár a spadlý strom. Každý člen jednotky musel také správně vyplnit test, který se týkal odborné přípravy jednotek PO. V hodnocení praktických úkolů naše jednotka zvítězila, v celkovém hodnocení pak skončila třetí. Více podrobností ze soutěže najdete ve videu.

TECHNIKA


Od dnešního dne disponuje naše jednotka 2 novými přírůstky, které jsme dostali darem od občanů Ostravy. Na každém zásahovém vozidle máme tedy jednu z těchto plyšových hraček. Ty budou sloužit k uklidnění dětí, které můžeme potkat u zásahu. Na stejném principu fungují také "dráčci Hasíci", které má na svých zásahových vozidlech Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. 

Občanům za dar moc děkujeme!
 

SOUTĚŽ


V sobotu 8.10. se naše jednotka zúčastnila prověřovacího cvičení s názvem "Ostravská rallye 2016". Cílem bylo s ostatními jednotkami procvičit nebo se naučit postupy u různých typů zásahů. Nechyběl například transport pacienta ve stísněném prostoru, vytažení osoby z pracovní jámy nebo hašení požáru lesního porostu ve složitém terénu. Cvičení se zúčastnilo celkem 8 jednotek, spolu s námi jednotky z Michálkovic, Krásného Pole, Nové Vsi, Petřkovic, Antošovic, Polanky a Hrabové. V nejbližší době se na našich stránkách objeví také video z této akce.

TECHNIKA


Od září využívá naše jednotka mobil určený pro zásahy s dopravním automobilem DA 15, pořízený z rozpočtu obce Slezská Ostrava. Stejně jako výjezdový tablet, který využíváme na naší cisterně, disponuje i tento mobil programem, díky kterému lze odesílat kódy typické činnosti přímo na krajské operační středisko. Dále bude mobil využíván k rychlé dopravě na místo zásahu díky GPS navigaci, která se automaticky spustí v momentě, kdy naše vozidlo vyšle operační středisko na událost.

TECHNIKA


Od ledna 2016 využívá naše jednotka nový výjezdový tablet, který je umístěn v našem vozidle CAS 32 T815. Pomocí tabletu lze odesílat kódy typické činnosti přímo na krajské operační středisko. Dále bude tablet využíván k rychlé dopravě na místo zásahu díky GPS navigaci, která se automaticky spustí v momentě, kdy naše vozidlo vyšle operační středisko na událost.

SOUTĚŽ


Ve středu 28.10. 2015 se naše jednotka zúčastnila "Ostravské Rally". Tato akce byla pojata jako prověřovací cvičení jednotek požární ochrany. Během rally se ukázaly znalosti členů JSDH, ale také nedostatky, které se budou muset doučit.

SOUTĚŽ


V neděli 13. 9. 2015 se 3 naši členové zúčastnili soutěže Hrad žije první pomocí 2015, která se konala na Slezskoostravském hradě. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 družstev z řad hasičů, policistů a také vojáků. Cílem soutěže bylo co nejefektivněji poskytnout první pomoc raněným a následně s nimi komunikovat. Při soutěži jsme poskytovali první pomoc například při popáleninách, bodnutí hmyzem, pádu z výšky a různých úrazech. Dále jsme prováděli resuscitaci, psychicky jsme uklidňovaly evakuované slečny a provedli jsme dálkový transport raněného. Celkově skončilo naše družstvo osmé.

 

 

Jeden z našich členů pomáhá hasičům v Portugalsku


V sobotu 30. 5. 2015 odcestoval jeden ze členů naší jednotky, Michal Knop, do 3300 km vzdáleného portugalského města Faro, kde bude následujících 20 dní sloužit u tamních letištních hasičů.

U hasičů, kteří sídlí na letišti Aeroporto de Faro, pracuje Michal každý den od ranních 8 hodin do 18 hodin večer. Každý den musí být při vchodu do práce zkontrolován ochrannou službou, a poté jede dalších 10 km na hasičskou stanici.

Každý den na stanici slouží 11 hasičů, kteří musí být při každém příletu nebo odletu letadla oblečeni a připraveni v zásahových autech, a v případě nehody nebo jiné komplikace musí vyjet do 20 sekund. Michal slouží každý den na prvovýjezdovém automobilu „Striker“, jehož kapacita vody je 11 355 litrů a kapacita pěnidla je 1552 litrů.

Za rok se zde hasiči setkají maximálně se 2 „ostrými“ výjezdy, a tak si čas krátí školením, různými výcviky a kontrolou prostředků požární ochrany. Náplní práce je také úklid stanice a údržba automobilů a technických prostředků. Tamní automobily se hodně liší svou fluorescenční zelenou barvou od těch našich. Všichni hasiči jsou vybaveni zásahovými obleky Rosenbauer a helmou Rosenbauer.

Darovali jsme krev


V úterý 12. 5. 2015 se 13 členů našeho sboru rozhodlo společně darovat krev pro ty, kteří ji potřebují. Spolu s ostatními sbory z Ostravy a okolí jsme se vydali do Krevního centra v Porubě, kde se nás ujmuly krásné sestřičky.

Statistiky ze zásahů za rok 2014
(pro větší zobrazení klikněte na graf)

 

Výroční valná hromada

Dne 3.12.2014 se v sále hasičské zbrojnice v Ostravě - Heřmanicích konala Výroční Valná Hromada (dále VVH). Členové sboru dobrovolných hasičů se sešli v 17 hodin. Všechny přítomné přivítal dlouholetý člen SDH Ostravy - Heřmanic Jan Kos, který je také členem Okresního výboru hasičů pro okrsek č. 2. Účastníci VVH byli seznámeni s programem, podle kterého bude probíhat celá VVH. Následovaly výroční zprávy za rok 2014. Jako první svou zprávu přednesla starostka Petra Fanfrlová, dále VVH obsahovala zprávu hospodáře,revizora a hlavně pro nás zajímavou zprávu velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů, ve které jsme se dozvěděli počet výjezdů k datu 3.12.2014, byly zveřejněny podrobné statistiky výjezdů, které začátkem roku 2015 zveřejníme na našich webových stránkách. Velitel jednotky oznámil, že jsme v uplynulém roce vyjeli k 21 výjezdům na výzvu IBC (Integrovaného Bezpečnostního Centra) a účastnili jsme se 5 výcviků a 3 asistencí u různých akcí. Tyto čísla se můžou změnit, neboť máme ještě necelý měsíc do konce roku stále před sebou. Tuto výroční zprávu všem sdělil velitel jednotky Petr Kos. Dále proběhla během celé VVH diskuse, při které jsme slyšeli výňatek ze stanov Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska a došlo k ujasnění pár neshod ve sboru. Následná volba mandátové a návrhové komise proběhla bez připomínek. Obě komise přečetly svou zprávu. Návrhová komise, jak už z názvu vypovídá, navrhla složení nového výboru SDH. Plynule se přešlo k hlasování o novém výboru SDH, které proběhlo bez problémů a vznikl nový výbor, který obsahoval pár změn oproti výboru minulému. Na pozici starostky zůstává Petra Fanfrlová, místostarosta taktéž zůstává stejný a tím je Aleš Kos, velitel jednotky na další období zůstává Petr Kos, změna se nekonala ani ve funkci vedoucí mládeže, tuto funkci vykonává Bc. Silvie Šeděnková, změna se konala ve funkci preventista oproti minulých letech , kdy byl preventista Martin Vybíral, nově se jím stává Radovan Šugar, další změnu jsme mohli slyšet následně, když bylo schválena změna jednatele, kterého vykonávala Ing.Lucie Nechvátalová a nově se jednatelem sboru stala Lenka Anežková, revizoři na další období jsou : Žaneta Kosová , Ing.Andrea Jarešová, hospodářem zůstává Dagmar Turková, poslední změna se stala ve funkci kronikáře, kterou vykonávala Ing.Lucie Nechvátalová , ale převzal ji Tomáš Veverka. Všem novým i stálým členům výboru gratulujeme a přejeme období bez problemů. Následoval závěr VVH a následné občerstvení. Této VVH se účastnilo 33 členů.

 

Změny v kolektivu JSDH Heřmanice

Dne 6.12.2014 se s členy jednotky SDH rozloučil Martin Vybíral , za jeho práci ve sboru děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v osobním životě. Zároveň se na pozici adepta na hasiče k nám připojila Markéta Divoká , které přejeme úspěchy v činnosti u zásahu i mimo zásah, aby se ji líbilo i mezi námi jako kolektivem !